اولین روز کاری سال 1396

به نام خدا

ان‌شاالله سالی پر از اطلاعات جدید و مفید و پر از پولی باشه

پول؟

مهمه خب

مگه غیر از اینه؟بعدا نوشت: اینو اضافه کنم که منظور بنده در مسائل کاری بود. در زندگی مسائلی مهمتر از پول هم هست.