خدایا همه‌ی اونایی که آرزوی بچه‌دار شدن دارنو آرزوشون رو برآورده کن.
از وقتی ساراییِ عمه اومده تو زندگیمون، می‌تونم با تمام وجودم حس کنم چقد مادر بودن و پدر بودن قشنگه.