مگه امکانش هست که تو رو با کلمات توصیف کرد؟؟
روزتو تبریک می‌گم با ذوق و اشک
با تک تک سلولهای بدنم دوست دارم :)