تو این همه سرما و زمستون و یخ‌بندون من سرما نخوردم

چرا آخه باید الان سرما بخورم؟ :(