اومدم خونه بابام شیرینی خریده

میگم این چیه؟

میگه ولنتاین مبارک D:

منو می‌گی، ترکیدما D:

شبکه‌های مجازی با پدر مادرمون چه کردن؟ D: