قشنگ بود
انگار کتابی بود مثل کتابایی که خوندم
امیدوارم زندگی تمام شهدای مهم کشورمون رو به صورت فیلم در بیارن.
یه جور تلنگر به همه‌ست. یه جور درسِ
واقعا لذت بردم