خدایا می‌شه به همه‌ی پدر مادرا سلامتی بدی؟

خدایا می‌دونی که چقد به وجودشون نیاز دارم.

وقتی خدای نکرده نباشن، زندگی چقدر بی‌روح و مسخره می‌شه

اصلا می‌خوام نباشه