نی نی جانِ عمه هر روز داره شیرین‌تر و بامزه‌تر می‌شه و من دلم بیشتر و بیشتر براش ضعف میره
وقتی به سه تا دندون کوچولوش فکر می‌کنم میمیرم. :)))
آیا روزی فکر اینو می‌کردم که عمه بودن اییینقدر شیرینِ؟؟ نه هیچ وقت