کتاب جدیدِ در حال مطالعه‌ی این روزهای من: عشق هرگز نمی‌میرد (امیلی برونته)
در اسرع وقت خوب یا بد بودن کتاب را اعلام خواهم کرد.