از جمله تفریحات سالمم خوندن وبلاگ‌هاست.

وقتایی که فاصله گرفته بودم از وبلاگ و نوشتن، وبلاگارو که می‌خوندم، دلم پر می‌کشید.

ولی به هزار دلیل و بهونه به قول معروف می‌پیچوندمش


آیا اینجا ایموجی ندارد؟ :(