گاهی اوقات فقط دلت می‌خواد بنویسی

از ... از هر چیزی

درست و غلطش مهم نیست.

اینکه کجایی و در چه حالی مهم نیست.

مهم نوشتنِ و بس.


الان ازون وقتاست :)